uw dorp in woord en beeld

DRHS – Lancering


Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Lancering van de DRHS in Oma’s kamer op 9 februari 2012.
Foto’s van Marcel Reimer. Dank je wel!


DRHS – Lancering Lancering DRHS – we gaan beginnen Lancering DRHS – Michiel Bom trapt af Lancering DRHS – het eerste half uur is besloten voor de medewerkers en de Dorpsraad Driehuis en … Lancering DRHS – … en enkele genodigden die in het zonnetje gezet zullen worden Lancering DRHS – Edith van Beek vertelt over de totstandkoming Lancering DRHS – bedankt Michiel Lancering DRHS – Carline Bolder, de nieuwste bewoner van Driehuis (helaas is Gijs Beertsen verhinderd) Lancering DRHS – overhandiging 1e exemplaar Lancering DRHS – Ruud Gerrits, de herbergier van Driehuis. Eén van de drie Parels van het dorp Lancering DRHS – het tweede exemplaar is voor Ruud Lancering DRHS – Mevrouw Mechanicus, een markante vrouw en tevens één van Parel van Driehuis Lancering DRHS – Mevrouw Mechanicus ontvangt het derde exemplaar Lancering DRHS – Ada overhandigt kunstwerk aan de nieuwe Pastor Ton Hekkenberg Lancering DRHS – Becht Langhout onthult haar ode aan Cor Sneekes, de melkboer van Driehuis Lancering DRHS – Cor is er blij mee, het kunstwerk en gedicht over hem staat in het magazine Lancering DRHS – trots op alle medewerkers en de Dorpsraad Lancering DRHS – bedankt voor jullie enthousiasme, inzet en expertise Lancering DRHS – speciale dank aan Corine van Oeveren die de traffic heeft gedaan Lancering DRHS – ook de man achter de camera super bedankt Lancering DRHS – Marcel Reimer dus, buurman op de studio en tevens rots in de branding ;-) Lancering DRHS – groot applaus voor JEZELF Lancering DRHS – dit magazine wordt iedereen in Driehuis aangeboden ter ere van het 33 jarig bestaan van de Dorpsraad Lancering DRHS – het is mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van de Gemeente Velsen en sponsors wonend en/of werkend in Driehuis Lancering DRHS – dank aan alle sponsors die na de lancering uitgenodigd waren om het glas met elkaar te heffen Lancering DRHS – Rob luistert naar de slotwoorden van Michiel Lancering DRHS – tijd voor een borrel Lancering DRHS – de Dorpsraad geeft aan alle vrijwilligers een goeie fles wijn Lancering DRHS – Pia staat achter de bar Lancering DRHS – Ruud staat deze keer voor de bar Lancering DRHS – zonder het 1e idee van Michiel was er geen DRHS geweest. Proost! Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel Lancering DRHS – borrel